مواد ساختمانی


ایران ظرفیت بسیار قابل توجهی را در زمینه تولید مواد اولیه  و زیر ساختی مانند سیمان و مصالح ساختمانی از قبیل کاشی، سرامیک  (ایران چهارمین تولید کننده کاشی و سرامیک در جهان و پنجمین صادرکننده این کالا در جهان میباشد)، سنگ های ساختمانی، آجر، گچ و ... ایجاد کرده که استفاده از این ظرفیت های  فوق العاده که در رتبه یک خاورمیانه قراردارد امری ضروری می باشد.
در بسیاری از کشورها برای مصالح ساختمانی تولید ایران حتی  کاشی و سرامیک  بازاریابی نشده  ، به صورتی که تا کنون یک مجموله هم به این کشورها ایران صادر نشده است!
ما با شناسایی بازارهای جدید و بازاریابی گسترده و تخصصی میتوانیم حجم صادرات مصالح ساختمانی را از سهم صادرات غیرنفتی گسترش دهیم  بازار جهانی پتانسیل و ظرفیت صادرات ده ها برابر ارقام فعلی را دارد.

 


جهت مشاهده پست های بلاگ در رابطه با مواد ساختمانی اینجا کلیک کنید.